Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Khuyến tu để giải thoát

23/09/2021 20:39

Có duyên, có phước được làm người
Lo tu giải thoát chớ biếng lười
Danh lợi thế tình là giấc mộng
Của đời trả lại, chết tay không.

Nhân quả là nghiệp, do mình tạo
Mê, tỉnh dọn đường đến kiếp sau
Cuộc đời kết thúc bằng hơi thở
Kẻ trí thương mình niệm Phật mau.

Thương mình cố gắng lo tu
Thời giờ qua mất, công phu lỡ làng
Hơn thua, phải quấy chẳng màng
Nhất tâm niệm Phật để sang Lạc thành.

 

St

Các tin tức khác