Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Kinh

 • Kinh Bảo Tích
  Kinh Bảo Tích

  Hành giả tìm tâm, tâm nào? Tâm tham, tâm giận hay tâm si? Tâm quá khứ, tâm hiện tại hay tâm vị lai. Tâm quá khứ không còn. Tâm vị lai chưa có. Tâm hiện tại không trú.

  >>> Xem thêm
 • Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã - Phẩm Phật Đà La Ni
  Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã - Phẩm Phật Đà La Ni

  Đây nữa, Tu Bồ Đề ơi, là con đường lớn của các vị Bồ Tát : Trước hết là bốn phép quán niệm. Bốn phép là gì ? Quán niệm thân thể, quán niệm cảm thọ, tâm ý và vạn pháp.

  >>> Xem thêm
 • Kinh Phật thuyết ân cha mẹ khó đền đáp
  Kinh Phật thuyết ân cha mẹ khó đền đáp

  Nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên; bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ Kheo, cha mẹ đối với con có ân đức vĩ đại, bú mớm un đúc, dựa vào thời tiết để nuôi nấng con… và hình hài con mới được trưởng thành.

  >>> Xem thêm
 • Kinh Phạm Thiên thỉnh Pháp
  Kinh Phạm Thiên thỉnh Pháp

  Chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian khổ tu tập. Khi mới thành Phật, thấy vấn đề trên đối với tất cả chúng sinh khó, nên Ngài tự nghĩ rằng: "Tất cả chúng sinh mê tối thâm độc quá, lòng dạ đảo điên, kiến thức hẹp

  >>> Xem thêm
 • Kinh hải đảo tự thân
  Kinh hải đảo tự thân

  Đây là những điều tôi được nghe hồi Phật đang ở trong khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạt Đà La ở nước Ma Kiệt Đà. Hồi đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiện Liên vừa nhập diệt không lâu.

  >>> Xem thêm
 • Kinh phước đức
  Kinh phước đức

  Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây.

  >>> Xem thêm
 • Kinh độ người hấp hối
  Kinh độ người hấp hối

  Đây là những điều tôi được nghe hồi Phật còn cư trú tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ.

  >>> Xem thêm
 • Kinh pháp cú - Phẩm A La Hán
  Kinh pháp cú - Phẩm A La Hán

  Khả ái thay núi rừng, Chỗ người phàm không ưa, Vị ly tham ưa thích, Vì không tìm dục lạc

  >>> Xem thêm