Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình ảnh: “Đại Thánh Viên Thông Phổ Độ Bảo Tháp” Phụng Thờ Xá Lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

14/12/2014 06:47
Hình ảnh: “Đại Thánh Viên Thông Phổ Độ Bảo Tháp” Phụng Thờ Xá Lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hình ảnh: “Đại Thánh Viên Thông Phổ Độ Bảo Tháp” Phụng Thờ Xá Lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hình ảnh: Đăng Học

 

Các tin tức khác