Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Giai thoại nhà thiền

 • Quý lỗ tai và khinh con mắt
  Quý lỗ tai và khinh con mắt

  Đời Đường, Thích sử Lý Cao người Lãng Châu, nghe đồn đức hạnh thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm.

  >>> Xem thêm
 • Diệu dụng của thiền
  Diệu dụng của thiền

  Thiền sư Tiên Nhai ra ngoài hoằng pháp, giữa đường gặp hai vợ chồng gây lộn.

  >>> Xem thêm
 • Tâm yếu của thiền
  Tâm yếu của thiền

  Đại thi nhân Bạch Cư Dị có lần hỏi thiền sư Duy Khoan :

  >>> Xem thêm
 • Đánh xe hay đánh trâu
  Đánh xe hay đánh trâu

  Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng lúc trụ trì chùa Bát Nhã, phát hiện vào buổi chiều có một thanh niên ngồi thiền tại Đại Hùng bảo điện, xem dáng vẻ rất có huệ căn, do đó quan tâm hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Bất biến với vạn biến
  Bất biến với vạn biến

  Thiền sư Đạo Thọ xây dựng một ngôi tự viện gần miếu quán của đạo sĩ. Đạo sĩ ngăn không cho ngôi chùa này xuống miếu, do đó biến thành yêu ma quỷ quái đến nhiễu loạn tăng chúng trong chùa, muốn cho họ bỏ đi.

  >>> Xem thêm
 • Nặng bao nhiêu
  Nặng bao nhiêu

  Hàn lâm Học sĩ Tô Đông Pha nhân bàn luận đạo lý với thiền sư Chiếu Giác, khi bàn đến câu “Tình và vô tình, đồng viên chủng trí”. Bỗng dưng ông tỉnh ngộ, có làm ba bài kệ : Lúc chưa tham thiền, lúc tham thiền và sau khi tham thiền ngộ đạo để tỏ bày tâm đắc của mình.

  >>> Xem thêm
 • Chỗ ở của mình
  Chỗ ở của mình

  Thiền sư Triệu Châu một đời sống lang thang rày đây mai đó, yên theo phận mình, tùy duyên vui vẻ sinh hoạt với mọi người, nơi nào cũng là nhà. Một đời làm tăng hành cước, đến tám mươi tuổi mà vẫn còn hành cước.

  >>> Xem thêm
 • Tiếng rống sư tử trên tảng đá
  Tiếng rống sư tử trên tảng đá

  Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng :

  >>> Xem thêm