Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Giai thoại nhà thiền

 • Phật pháp không hai thứ
  Phật pháp không hai thứ

  Một hôm, Hàn Dũ đến tham vấn thiền sư Đại Điên Bảo Thông, hỏi:

  >>> Xem thêm
 • Mọi người đều có sẵn
  Mọi người đều có sẵn

  Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích đến Mân Nam tham vấn, giữa đường gặp tuyết rơi, sư tạm tá túc trong viện Địa Tạng. Vì tuyết rơi nhiều ngày nên sư ở đó đàm luận với thiền sư Quế Sâm rất khế hợp.

  >>> Xem thêm
 • Làm sao lãnh hội được
  Làm sao lãnh hội được

  Thiền sư Vân Môn sau khi khai ngộ nơi Mục Châu Trần Tôn Túc, bèn ra ngoài du phương. Tại Giang Châu, gặp viên quan Thượng thư Trần Tháo, Trần Thượng thư cũng là học giả nhà thiền, vừa gặp Vân Môn ông liền thử nghiệm hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Tay vô sự
  Tay vô sự

  Đời Đường, tướng quốc Bùi Hưu là một cư sĩ học thiền, ông cho mình tham thiền được tâm đắc, nên dùng văn tự ghi chép và biên soạn thành sách.

  >>> Xem thêm
 • Chánh điện không có Phật
  Chánh điện không có Phật

  Thiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu - Thiểm Tây, ban đầu tham vấn thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất, nhân tướng mạo to lớn, âm thanh như hồng chung, Mã Tổ vừa thấy liền cười sư rằng :

  >>> Xem thêm
 • Tâm Phật là gì
  Tâm Phật là gì

  Có lần, thiền sư Huệ Trung hỏi Tử Lân Cung Phụng (Quan chức của vị tăng) :

  >>> Xem thêm
 • Không giấu giếm
  Không giấu giếm

  Thái sử Hoàng Đình Kiên đến nương theo Hối Đường, Hối Đường bảo:

  >>> Xem thêm
 • Diệu dụng thốt trác
  Diệu dụng thốt trác

  Thiền sư Nam Viện Huệ Ngung ở viện Bảo Ứng – Hà Nam là môn hạ của Lâm Tế. Có lần dạy chúng :

  >>> Xem thêm