Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Quý lỗ tai và khinh con mắt

18/10/2018 20:28
Đời Đường, Thích sử Lý Cao người Lãng Châu, nghe đồn đức hạnh thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm.

Một hôm đích thân đến tham bái, gặp lúc thiền sư đang xem kinh dưới gốc cây, tuy biết Thái thú đến nhưng vẫn không đứng dậy đón tiếp. Thị giả ở bên cạnh cho hay, sư vẫn chuyên chú đọc kinh.
Lý Thái thú thấy thái độ thờ ơ của thiền sư, nổi giận to tiếng :
- Thấy mặt không bằng nghe danh !
Nói xong phất tay áo đi ra.
Thiền sư Duy Nghiễm nói một cách lạnh nhạt :
- Thái thú đâu được quý lỗ tai mà khinh con mắt ?
Một câu nói cộc lốc làm cho Thái thú bị động, bèn quay lại chấp tay xin lỗi và hỏi :
- Thế nào là đạo ?
Thiền sư Duy Nghiễm dùng tay chỉ lên chỉ xuống, nói :
- Hiểu không ?
Thái thú lắc đầu đáp không hiểu.
Duy Nghiễm nói :
- Mây ở trời xanh nước trong bình.
Thái thú nghe xong, vui vẻ làm lễ và nói kệ rằng :
Luyện được thân hình giống hạc hình,
Dưới tùng ngàn gốc hai hòm kinh.
Nay tôi hỏi đạo không lời khác,
Mây ở trời xanh nước trong bình.
Luyện đắc thân hình tợ hạc hình,
Thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh.
Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết,
Vân tại thanh thiên thủy tại kinh.

Theo Thường Chiếu

Các tin tức khác