Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Nghi cái gì

08/03/2015 22:10
Thiền sư Cư Tuần ở núi Long Nha vì cầu đại triệt đại ngộ mà thành khẩn đến chỗ thiền sư Thúy Vi – Nam Sơn tham thiền, ở đó nhiều tháng mà không được thiền sư Thúy Vi gọi đến chỉ dạy. Một hôm, trống nổi dũng khí, sư chạy đến pháp đường, hỏi:

- Học tăng từ khi đến pháp hội của thiền sư tham học mà không được chỉ dạy pháp nào cả, chẳng hiểu vì sao ?
Thiền sư Thúy Vi hỏi ngược lại :
- Ông nghi cái gì ?
Cư Tuần không nhận được yếu chỉ, bèn từ giã thiền sư Thúy Vi ra đi, đến thân cận thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám, ở một thời gian khá lâu, sư đến thưa với thiền sư Tuyên Giám :
- Con đến đây đã lâu rồi mà không nghe thầy chỉ dạy một câu Phật pháp ?
Thiền sư Đức Sơn cũng nói giống như thiền sư Thúy Vi.
- Ông nghi cái gì ?
Hai vị tông sư này không biết nhau mà trả lời giống nhau, Cư Tuần bất đắc dĩ lại chuyển đến chỗ thiền sư Động Sơn Lương Giới tham học. Một hôm, sư thưa :
- Xin thầy chỉ dạy chỗ khẩn yếu của Phật pháp.
Thiền sư Động Sơn đốn thẳng :
- Đợi khi nào nước sông chảy ngược dòng ta sẽ nói cho ông.
Thiền sư Long Nha Cư Tuần ngay đó đại ngộ.

Theo Thường Chiếu

Các tin tức khác