Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Một bộ lọc cho tâm thức
  Một bộ lọc cho tâm thức

  Tâm thức của chúng ta không phải chỉ là của riêng cá nhân, mà là của cả cộng đồng, hay nói rộng hơn là của cả quốc gia, cả thế giới nơi chúng ta đang sống. Vì thế, chúng ta hiểu được trách nhiệm của mình và ý thức được những tác động của mỗi tâm thức chúng ta. Mặc dù nó

  >>> Xem thêm
 • Tam giới là gì theo thuyết nhà Phật
  Tam giới là gì theo thuyết nhà Phật

  Tam giới là toàn bộ thế giới quan, chủng loài, hình thành nên cõi Ta Bà, bao gồm: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, không phải là Thiên, Nhân, Địa, như nhiều người lầm tưởng.

  >>> Xem thêm
 • Khiêm tốn là tu dưỡng
  Khiêm tốn là tu dưỡng

  Ở đời muốn được người khác tôn trọng và nể phục thì bản thân mỗi người đều phải học cách sống khiêm tốn. Tu dưỡng được đức tính này vận mệnh chúng ta cũng sẽ biến chuyển theo chiều hướng ngày càng tốt lên.

  >>> Xem thêm
 • Chấp nhận sự thay đổi
  Chấp nhận sự thay đổi

  Cuộc sống vốn không có gì là hoàn hảo cả, bản thân con người biết chấp nhận sự thay đổi, buông bỏ chấp niệm thì tự thân tâm mới mong được thanh thản, chẳng lo sầu.

  >>> Xem thêm
 • Học về dinh dưỡng
 • Buông xả để bình an
  Buông xả để bình an

  Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải thoát, đồng thời, nó còn bảo hộ cho sự cảm thông và tình yêu thương.

  >>> Xem thêm
 • Thân khẩu ý an lạc và thệ nguyện an lạc
  Thân khẩu ý an lạc và thệ nguyện an lạc

  Ở giai đoạn đầu thực tập pháp Phật, nỗ lực tu tập hoàn tất hạnh Thanh văn, an trụ Niết-bàn của thế giới vô sanh.

  >>> Xem thêm
 • Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người
  Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người

  Trong phẩm này, Đức Phật nói tất cả những người có mặt trong pháp hội này đã từng có mặt từ thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và là quyến thuộc Bồ-đề của Đức Phật Thích Ca trong lúc Ngài còn tu hạnh Bồ-tát.

  >>> Xem thêm