Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Trang Ni chúng

  • Ba tháng an cư
    Ba tháng an cư

    Kính thưa Thầy! Con thuyền thời gian cứ trôi mãi, ba tháng hạ mới đó mà đã thấm thoát trôi qua. Như con được biết, ngày xưa các vị đệ tử của Đức Phật sau ba tháng an cư thường chứng được những quả Thánh rồi lấy đó làm pháp cúng dường lên đức Từ Phụ. Ngày nay, cũng theo đường lối ấy, kiết hạ an cư, những ai quyết chí tu tập thì

    >>> Xem thêm