Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Ai rồi cũng có những lúc gặp khó khăn

22/05/2022 20:13
Chuyện kể lại rằng, một vị tướng giỏi Tây Lư có lần đi gặp gỡ để thuyết giáo cùng các vua nước chư hầu, nhưng vô tình lại gặp nạn suýt chết. Thuyền của ông bị đắm khi đi qua sông, may mắn có một người thuyền chài đã vớt ông lên.
Người này cười vào mặt ông:

- Này, Tây Lư, nghe bảo ông đang đi việc quan trọng, nhưng ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, làm gì đủ tài mà đòi đi nói các vua chư hầu.
 
Tây Lư đáp:

- Hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện bằng hòn ngói. Hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ ngựa ký, ngày chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo.

Thanh gươm quý, đem mà khâu giày thì không tiện bằng cái dùi. Chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua chư hầu thì chắc mờ mịt, khác nào như quạ vào chuồng lợn. 
 
Bài học: Có thể thấy, người tài giỏi đến mấy cũng có khi sa cơ, cuộc sống là vậy, luôn có thăng, có trầm, khi đó không trách được việc sẽ có người cười chê, dè bỉu ta, thế nhưng hãy mặc họ. Hơn nữa, chính ta cũng cần bình tĩnh để nhìn nhận rõ sự việc, đừng để khó khăn hiện tại nhấn chìm ta, hãy luôn tin tưởng vào năng lực của ta có, đừng vì hoàn cảnh hiện tại mà nghĩ rằng ta vô dụng.
 
St

Các tin tức khác