Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lời cảm niệm mừng Khánh đản Đức Từ Phụ của Phật tử Chơn Thưc

26/05/2016 11:35
Cảnh thuận nghịch lòng ta đừng xao xuyến Ghét cùng thương là biểu hiện vô minh Trở về ta, ta trở lại chính mình Để sống mãi một niềm tin bất diệt

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền đức, nhân ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, con, pháp danh Chơn Thức xin được chia sẻ cảm nghĩ của mình sau gần bốn năm được tu học.

Kính bạch quý Ngài!

Trong quá trình tu học 4 năm, con được gần gũi quý Thầy, quý Cô, nhờ sự giảng `dạy của Chư Tôn Đức mà con nhận ra rằng, cuộc sống này là vô thường, thật không bền chắc, chúng con bị màn vô minh che lấp, nay được ánh sáng Phật pháp chiếu soi, như mãnh đất  khô cằn được hồi sinh bởi những cơn mưa pháp. Chúng con được đến với Phật là niềm vui và cũng là hạnh phúc lớn nhất, chúng con nguyện làm tất cả những gì mình có thể làm được như trong Kinh mà Đức Phật đã dạy

“ Làm tất cả điều thiện

Tránh tất cả việc ác

Giữ thân tâm trong sạch”

Dẫu biết rằng, xung quanh mình còn nhiều điều khó khăn, thử thách nhưng chúng con nguyện sát cánh với nhau để mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khan, người già neo đơn không nơi nương tựa, chúng con nguyện cùng nhau sách tấn tu học để đạt được mục đích giải thoát, thoát dòng sanh tử luân hồi.

Nhân ngày Phật đản sanh, Con kính dâng tặng Chư Tôn Đức bài thơ

“ Hãy trầm lặng oai hùng trong Định Tuệ

Bước đường trần đã định một hướng đi

Dù gian nan, dù trở ngại những gì

Đều đều bước , bước đi về bổn nguyện

Cảnh thuận nghịch lòng ta đừng xao xuyến

Ghét cùng thương là biểu hiện vô minh

Trở về ta, ta trở lại chính mình

Để sống mãi một niềm tin bất diệt”

Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, vô biên đạo hạnh, mãi là ngọn tuệ đăng soi đường cho chúng con sớm trở về bến giác.

Phật tử Chơn Thức

Các tin tức khác