Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình ảnh hội thi giáo lý "Vạn Dặm Tìm Sư" tại chùa Liên Trì

24/11/2014 11:34
Một vài hình ảnh của hội thi giáo lý "Vạn Dặm Tìm Sư" tại chùa Liên Trì ngày 9 tháng 11 năm 2014.

hoi thi

hoi thi 1

hoi thi 2

hoi thi 3

hoi thi 4

hoi thi 5

hoi thi 6

hoi thi 7

hoi thi 8

hoi thi 9

hoi thi 10

hoi thi 11

hoi thi 12

hoi thi 13

hoi thi 14

hoi thi 15

hoi thi 16

 

 

 

Các tin tức khác