Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình ảnh chùa Liên Trì chuẩn bị đón Tết

09/02/2015 18:55
Một vài hình ảnh chuẩn bị đón Tết Ất Mùi tại chùa Liên Trì

 

 

 

 

 

 

xuan 2015

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

 

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

 

xuan 2015 1

Trăng khuya diễm ảo

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

Trăng khuya diễm  ảo

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 64

xuan 2015 65

xuan 2015 66

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

xuan 2015 1

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác