Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình ảnh buổi lễ "Tôn Sư Trọng Đạo" tại chùa Liên Trì

24/11/2014 11:55
Một vài hình ảnh buổi lễ Tôn Sư Trọng Đạo, ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Chùa Liên Trì.

ton su trong dao 2014

ton su trong dao 2014 1

ton su trong dao 2014 2

 

 

ton su trong dao 2014 5

 

ton su trong dao 2014 7

ton su trong dao 2014 8

ton su trong dao 2014 10

ton su trong dao 2014 11

ton su trong dao 2014 12

 

 

ton su trong dao 2014 15

ton su trong dao 2014 16

 

 

 

ton su trong dao 2014 20

 

ton su trong dao 2014 22

 

 

ton su trong dao 2014 25

ton su trong dao 2014 26

 

ton su trong dao 2014 31

 

ton su trong dao 2014 33

ton su trong dao 2014 34

ton su trong dao 2014 35

ton su trong dao 2014 36

 

 

Chùa Liên Trì

 

 

 

Các tin tức khác