Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên GĐPT Liên Trì

28/01/2014 16:08
Ngày 26 tháng 1 năm 2014, được sự cho phép của Thầy Trụ Trì, Thầy Chủ Nhiệm và Bác Gia Trưởng, Ban Huynh Trưởng đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên, để kỷ niệm 3 năm ngày thành lập GĐPT Sen Đất. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên GĐPT Liên Trì.

 

 

 

 

IMG 1775

WP 20140126 14 11 10 Pro

WP 20140126 14 22 37 Pro

WP 20140126 14 23 02 Pro

WP 20140126 14 24 50 Pro

WP 20140126 14 28 22 Pro

WP 20140126 14 31 36 Pro

WP 20140126 14 32 27 Pro

WP 20140126 14 32 32 Pro

WP 20140126 14 33 25 Pro

WP 20140126 14 35 09 Pro

WP 20140126 14 35 34 Pro

WP 20140126 14 36 04 Pro

WP 20140126 14 43 03 Pro

WP 20140126 14 43 42 Pro

WP 20140126 14 47 26 Smart

WP 20140126 14 54 12 Pro

WP 20140126 14 55 32 Pro

WP 20140126 14 55 35 Pro

WP 20140126 14 56 21 Pro

WP 20140126 14 56 40 Pro

WP 20140126 14 57 44 Pro

WP 20140126 14 58 06 Pro

WP 20140126 14 59 06 Pro

WP 20140126 15 00 37 Pro

WP 20140126 15 02 27 Pro

WP 20140126 15 05 52 Pro

WP 20140126 15 07 10 Pro

WP 20140126 15 07 20 Pro

WP 20140126 15 07 27 Pro

WP 20140126 15 10 35 Pro

WP 20140126 15 20 06 Pro

WP 20140126 15 20 14 Pro

WP 20140126 15 20 55 Pro

WP 20140126 15 22 59 Pro

WP 20140126 15 23 17 Pro

WP 20140126 15 24 13 Pro

WP 20140126 15 36 34 Pro

WP 20140126 16 25 36 Pro

WP 20140126 16 27 26 Pro

WP 20140126 16 27 58 Pro

WP 20140126 16 29 34 Pro

WP 20140126 16 31 59 Pro

WP 20140126 16 32 04 Pro

 

Chùa Liên Trì

 

Các tin tức khác