Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Trái cây nghệ thuật

09/07/2014 11:13
Một vài hình ảnh trái cây được cắt tĩa và trang trí rất độc đáo.

trai-cay-nghe-thuat-1

trai-cay-nghe-thuat-2

trai-cay-nghe-thuat-3

trai-cay-nghe-thuat-4

trai-cay-nghe-thuat-5

trai-cay-nghe-thuat-6

trai-cay-nghe-thuat-7

trai-cay-nghe-thuat-8

trai-cay-nghe-thuat-9

trai-cay-nghe-thuat-10

trai-cay-nghe-thuat-11

trai-cay-nghe-thuat-12

trai-cay-nghe-thuat-14

trai-cay-nghe-thuat-15

trai-cay-nghe-thuat-16

trai-cay-nghe-thuat-17

trai-cay-nghe-thuat-18

trai-cay-nghe-thuat-20

trai-cay-nghe-thuat-21

trai-cay-nghe-thuat-22

trai-cay-nghe-thuat-24

 

Các tin tức khác