Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Kinh

 • Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu
  Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

  Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.

  >>> Xem thêm
 • Kinh ba cửa giải thoát
  Kinh ba cửa giải thoát

  Hồi đó Phật đang ở thành Xá Vệ với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một hôm Ngài nói với đại chúng: - Có pháp ấn mầu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe.

  >>> Xem thêm
 • Kinh người biết sống một mình
  Kinh người biết sống một mình

  Sau đây là những điều tôi được nghe lúc đức Thế Tôn còn lưu trú ở tịnh xá Kỳ Viên trong vườn Kỳ Đà tại thành Xá Vệ; Ngài gọi các vị khất sĩ và bảo:

  >>> Xem thêm
 • Kinh soi gương
  Kinh soi gương

  Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà tôn giả Đại Mục Kiện Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Bhagga, ở vườn Nai. Hôm ấy tôn giả Đại Mục Kiện Liên gọi các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu." Các vị khất sĩ trả lời: "Có chúng tôi đây, đại huynh."

  >>> Xem thêm
 • Kinh trung đạo nhân duyên
  Kinh trung đạo nhân duyên

  Đây là những điều mà chính tôi đã được nghe hồi Phật cư trú tại ngôi nhà khách ở trong một khu rừng thuộc tụ lạc Na Lợi. Lúc ấy có tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên đến thăm người.

  >>> Xem thêm
 • Kinh bốn lĩnh vực quán niệm
  Kinh bốn lĩnh vực quán niệm

  Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe đức Thế Tôn dạy, hồi người còn đang cư trú ở Kammassadhamma, nơi một ấp phố của giống dân Kuru.

  >>> Xem thêm
 • Kinh mười nguyện phổ hiền
  Kinh mười nguyện phổ hiền

  Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Kính lạy tất cả hằng sa Phật Trong các thế giới khắp mười phương Quá khứ, vị lai và hiện tại.

  >>> Xem thêm
 • Kinh sức mạnh Quan Âm
  Kinh sức mạnh Quan Âm

  "Thế Tôn muôn vẻ đẹp Con xin hỏi lại Người Bồ Tát kia vì sao Tên là Quan Thế Âm ?"

  >>> Xem thêm