Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lời Đức Phật..

20/03/2015 10:01
Lời Đức Phật..

blank
13_81241715112_9080729449_744291907
706968676665636260595857565554535251504947464544434241403938373635343331302928272623222120191715141312111098765432

Các tin tức khác