Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Chùa Bổn Nguyện Có Kiến Trúc Gỗ Lớn Nhất Thế Giới, Tổ Đình Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản

08/10/2014 06:50
chuaminhthanh.com) Chùa Bổn Nguyện thuộc tông phái Tịnh Độ Chân Tông còn gọi là Nhất Hướng Tông của Phật Giáo Nhật Bản. Chuà được vị tổ thứ 8 của Bổn Nguyện Tự là Liên Như Môn Chủ, thủ lãnh của phái Kinh Đô Sơn kiến lập, ban đầu chùa được gọi là Sơn Khoa Bổn Nguyện Tự, truyền đến đời thứ 10 môn chủ là Chánh Như di dời chùa đến Thạch Sơn của Nhiếp Thiên Quốc (nay nằm ở khu phố trung tâm, thuộc thành phố Đại Bản - Nhật Bản) được đổi tên là Thạch Sơn Bổn Nguyện Tự, trở thành Bổn sơn,Tông miếu chính của hệ phái Chùa Bổn Nguyện.

Đến thời đại Chiến Quốc của Nhật Bản, vị trí của chùa Bổn Nguyện chẳng những nằm ngay trên đường đi vào Kinh Đô Nhật Bản, mà còn là vị trí chiến lược trọng yếu của cuộc nội chiến giữa nông dân và thế lực thống trị võ sĩ, trong đó Tăng lữ của Phật Giáo đóng vai trò cố vấn cho giai cấp võ sĩ, vì vậy thế lực của Tịnh Độ Chân Tông rất mạnh, cho nên các thế lực chính trị đua nhau để được sự giúp đỡ của Tịnh Độ Chân Tông.

Trong bối cảnh đó, lúc bấy giờ chưởng quản của Tịnh Độ Chân Tông là vị môn chủ đời thứ 11 là Hiển Như. Vì muốn liên kết thế lực nên Tướng quân Quản Lãnh Tế Xuyên Tình Nguyên gả con gái nuôi của mình cho vị môn chủ này. (những tu sĩ của Tịnh Độ Chân Tông được quyền kết hôn), sự liên kết giữa các thế lực Vũ Điền Tính Huyền, Triều Thương Nghĩa Cảnh tạo thành một vòng đai chiến sự liên kết được gọi là Phản Tín Trường Bao Vi Võng, trong vòng đai chiến sự này chùa Bổn Ngyện nằm ở vị trí chiến thuật chủ yếu.

Trong cuộc chiến tranh của thời Chiến Quốc, đội quân của Tướng Quân Chức Điền Tín Trưởng nhiều lần thất bại dưới đội quân binh hùng tướng mạnh thuộc quyền chỉ huy của các tướng lãnh tín đồ của Bổn Nguyện Tự, không lâu sau đó quân đội của Chức Điền lần lần lấy lại khí thế hùng mạnh, năm 1578 đội thủy quân của Chức Điền, dùng tàu làm bằng sắt chiếm lấy con đường độc đạo vận chuyển lương thực trên biển của chùa Bổn Nguyện và Trung Quốc Mão Lợi Gia, đội quân của Bổn Nguyện Tự sau một thời gian bị vây khốn và không có tiếp tế lương thực cho nên cuối cùng phải đầu hàng, môn trưởng là Hiển Như rút chạy, sau đó con của ông ta là Giáo Như chống trả một thời gian, đánh không lại nên cũng rút lui.

Chức Điền Tín Trưởng định đem giết những tín đồ Nhất Hướng Tông ra đầu hàng, vì muốn tránh cho hậu hoạn phản loạn sau này, nhưng vì vấn đề Phật Địch (kẻ nào giết bất cứ tín đồ của tông phái nào trong Phật Giáo, đều trở thành kẻ thù của Phật Giáo) vì vậy Tín Trưởng dùng lửa đốt cháy chùa Thạch Sơn Bổn Nguyện để làm mất đi hình tượng và nơi quy hướng của các tín đồ Tịnh Độ Chân Tông.

Sau khi Chức Điền Tín Trưởng chết, môn chủ Hiển Như quan hệ rất tốt với tướng quân Phong Thần Tú Cát, nên năm 159 Tướng Quân Phong Thần Tú Cát hiến đất để tái xây dựng Chùa Bổn Nguyện, chùa Bổn nguyện hiện nay ở Kinh Đô gọi là Tây Bổn Nguyện Tự, còn địa điểm chùa Thạch Sơn Bổn Nguyện ngày trước được tướng quân Phong Thần Tú Cát dùng để xây thành Đại Bản.

Hiện Nay ở Kinh đô có hai chùa Bổn Nguyện là chùa Đông Bổn Nguyện và chùa Tây Bổn Nguyện, hai chùa vốn có nguồn gốc đều là chùa Bổn Nguyện, nhưng vì trong thời gian tướng quân Phong Thần Tú Cát còn tại vị, tại Chùa Bổn Nguyện việc kế thừa ngôi vị môn chủ đời thứ 12 xảy ra vấn đề tranh chấp giữa người anh cả là Giáo Như và người em thứ 3 là Chuẩn Như, sau đó Phong Thần Tú Cát tước quyền thừa kế ngôi vị chưởng môn thứ 12 của Chuẩn Như, nhưng sau khi Phong Thần Tú Cát chết, Tướng Quân Đức Xuyên Gia Khang, ban đất ở Ô Hoàn Lục Điều cho Chuẩn Như đang ẩn cư để xây riêng một ngôi chùa Bổn Nguyện mới và tôn phong cho ông chức vị môn chủ đời thứ 12 của Bổn Nguyện Tự.

Sau đó sự phát triển mạnh mẽ của của hai ngôi chùa Bổn Nguyện, tín đồ cũng như các ngội chùa chi nhánh ngày càng nhiều vì vậy hai ngôi chùa Bổn Nguyện đều trở thành bổn sơn trụ sở chính của tín đồ cũng như các chùa chi nhánh, từ đó dần dần tách biệt thành hai phái, do một ngôi chùa ở hướng đông, một ngôi chùa ở hướng tây nên có tên là Đông Bổn Nguyện Phái và Tây Bổn Nguyện Phái và tên chùa là Đông Tây cũng từ nguồn gốc này.

Trong thời kỳ Giang Hộ, Chùa Đông Bổn Nguyên bị cháy bốn lần, ngôi chùa đồ sộ bằng ngỗ lớn nhất thế giới hiện nay mà chúng ta thấy là do sự tập hợp hết thảy lực lượng tài lực tín đồ của chùa Đông Bổn Nguyện trong cả nước để xây dựng lên vào thời kỳ Minh Trị, việc kiến tạo ngôi chùa gỗ này hết 16 năm và trên dưới 200 ngàn người tham gia xây dựng, có thể thấy sự vĩ đại trong việc xây dựng công trình này. Năm 1895 ngôi Ngự Ảnh Đường của chùa Đông Bổn Nguyện và Kim Đường của chùa Đông Đại không phân biệt được ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ, đều xưng là ngôi chùa làm bằng ngỗ lớn nhất thế giới.

 

Các tin tức khác