Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình Ảnh: Tổ Đình Hội Phước-Nha Mân-Sa Đéc- Đồng Tháp

22/07/2014 06:28
Hình Ảnh: Tổ Đình Hội Phước-Nha Mân-Sa Đéc- Đồng Tháp(Theo chuaminhthanh.com)

Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân – Sa Đéc Đồng Tháp , từ thuở Sư Tổ Liễu Ngọc – Phổ Minh khai sơn khoảng năm Tự Đức thứ II (1849) đến nay đã qua hơn 160 năm, trải qua nhiều thế hệ trụ trì thăng trầm thịnh suy. Năm 2010 Thượng Tọa Lệ Trang được môn phong tứ chúng cung thỉnh về trụ trì chùa Tổ. Để trùng hưng chốn Tổ, năm 2011 Thượng tọa đã phát nguyện đại trùng tu Tổ Đình, đến nay Chánh điện, Tổ đường bằng gỗ đã hoàn thiện.

Nhân dịp cùng Thượng tọa về thăm Tổ Đình Hội Phước, Ban Biên Tập kính giới thiệu một số hình ảnh Tổ Đình:

 

 

 

 

Các tin tức khác