Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Ngũ Phương Ngũ Trí Như Lai-Thích Tâm Mãn Họa

25/06/2014 14:45
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ nghành mỹ thuật học tại Đại Học Sư Phạm Quốc Gia Đài Loan năm 2004, trở về nước kế tục tâm nguyện và sự nghiệp của Hòa Thượng Tôn Sư chưa thành, Đại Đức Thích Tâm Mãn hằng ngày ngoài việc trùng hưng xây dựng Tam Bảo, chung lo Phật sự của Giáo hội, không có nhiều thời gian hội họa. Mùa An cư năm Quý Tỵ - Phật lịch 2557, Đại Đức phát tâm họa lại Diệu tướng Ngũ Phương Như Lai để cung thiết đàn chẩn tế thí thực trong mùa Vu Lan và lễ Húy kỵ Hòa Thượng Tôn sư.

 

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Ngũ Phương Ngũ Trí Như Lai cùng những tác phẩm thư pháp của Đại Đức Thích Tâm Mãn:

Nam Mô Trung Ương Thế Giới Tỳ Lô Giá Na Phật

Nam Mô Nam Phương Thế Giới Bảo Sanh Phật

Nam Mô Đông Phương Thế Giới A Súc Phật

Nam Mô Tây Phương Thế Giới Di Đà Phật

Nam Mô Bắc Phương Thế Giới Thành Tựu Phật

Nam Mô Tây Phương Đại Thánh Di Đà Phật

Quán Âm Đại Sĩ Cổ Hiệu Viên Thông Phật

Đại Thế Chí Trì Liên Tiếp Dẫn Tây Phương

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Diệu Tướng Trang Nghiêm Quán Tự Tại Bồ Tát

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Đông Độ Thiền Tông Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Thích Tâm Mãn

Các tin tức khác