Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Chư Ni Chùa Liên Trì trong buổi pháp đàm khóa tu niệm Phật tại Chùa Phổ Đà huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

04/07/2013 13:41
Một vài hình ảnh của Chư Ni Chùa Liên Trì trong buổi pháp đàm khóa tu niệm Phật tại Chùa Phổ Đà huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

 

 

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác