Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ tắm Phật chùa Liên Trì

03/05/2017 20:31
Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 5 tháng 3 năm 2017 nhằm ngày 8/4 năm Đinh Dậu, Lễ tắm Phật đã diễn ra tại Chùa Liên Trì trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Khóa lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống với sự chứng minh của chư Tôn đức và sự tham dự của quý nam nữ Phật tử , Thượng tọa Thích Trí Thường, Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh đã niêm hương bạch Phật bắt đầu buổi lễ. 

Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hằng năm với nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong hầu hết các cộng đồng Phật giáo khắp nơi như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2.600 năm. Ngài xuất hiện ở đời với mục đích chỉ dạy chúng sanh phương pháp thực tại để thoát khổ. Ngài không dạy nghi thức rờm rà, triết học hay thần thoại mà Ngài dạy về lối sống, cách ứng xử đối với bản thân, giữa con người với con người, giữa thiên nhiên và vũ trụ. Ngài là con người có thật, không phải hư cấu, giáo pháp của Ngài là “đến để mà thấy”. Chính vì thế người Phật tử quy y theo Phật, thực tập hành trì tụng kinh, niệm Phật, nghiên cứu kinh điển, tọa thiền, hành đạo… có mục đích rất rõ rệt. Nhân cách vĩ đại của Ngài được thế giới ngày nay kính phục và công nhận. Ngài là bậc thầy vĩ đại của nhân loại. Đức Phật từng dạy các đệ tử của mình trong kinh Tăng Chi rằng: “Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác”. 

Ngã Kim quán dục chư Như lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu
Đồng chứng Như lai tịnh pháp thân.
Án Mâu Ni Tam Mâu Ni Ta Phạ Ha
(Dịch nghĩa)
Nước thơm dâng tắm các Như Lai
Thanh tịnh trang nghiêm trí hiển bày
Phiền não từ nay xin nguyện đoạn
Đồng nhau đi trọn đạo Bồ Đề
Án Mâu Ni Tam Mâu Ni Ta Phạ Ha 

Một vài hình ảnh ghi nhận

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

tam phat 1

Các tin tức khác