Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tưới tẩm

26/09/2019 20:01
Bạn trẻ thân mến! Con người là một bông hoa. Mỗi người là một bông hoa nhân loại thật đẹp, thật quý, thật hiếm. Bông hoa tươi đẹp là vì bạn có tâm hồn đẹp, vì thế thân tâm bạn sẽ được mạnh khỏe. Cố nhiên bông hoa cần đến nước, không khí và ánh nắng mới giữ được sự tươi đẹp ấy

Tưới hoa là lấy nước mát để nuôi hoa tươi đẹp mãi. Tưới hoa là công nhận, cái hay, cái đẹp, cái dễ thương, hạnh phúc, tài năng và đức hạnh nơi bạn và nơi người thương, giúp cho những hạt giống ấy lớn lên để hiến tặng thêm hoa trái cho cuộc đời. Những hạt giống quý này được trao truyền bởi tổ tiên hay mới được gieo trồng trong kiếp này cần có điều kiện và cơ hội để tưới tẩm. 


Tưới hoa không có nghĩa là tâng bốc hoặc nịnh nọt. Tưới hoa không phải là cách xã giao, vẻ vời mà giúp cho bạn và người thương vượt thoát mặc cảm tự ti, có thêm niềm tin nơi khả năng hạnh phúc, giúp cho bạn và người thương có đủ năng lượng để đi tới. 


Theo Duy Biểu học, con người có đầy đủ mọi hạt giống trong đất tâm như lành, không lành, buồn, vui, hờn dỗi, tha thứ, cho nên tâm thức bạn được gọi là thức của mọi hạt giống (sarvabijaka vijnana). Tiếp xúc với hạt giống nào thì hạt giống ấy nẩy mầm, lớn lên thành cây trong vườn tâm bạn. Bạn muốn vui tươi thì bạn hãy tưới hạt giống vui tươi. Bạn muốn an lạc thì bạn hãy tưới hạt giống an lạc. Bạn muốn ham muốn, dục vọng thì bạn cứ tưới hạt giống ham muốn dục vọng. Bạn muốn mạnh khỏe thì bạn hãy tưới hạt giống mạnh khỏe. Bạn muốn bệnh hoạn thì bạn tưới cứ tẩm hạt giống bệnh hoạn trong mảnh vườn thân tâm. Tưới hoa là chỉ tưới tẩm hạt giống lành, tốt, đẹp và mạnh khỏe thôi. 


Vậy thì, mạnh khỏe hay bệnh tật, buồn tủi hay vui tươi đều do sự tưới tẩm của bạn trong đời sống hàng ngày. Bạn cũng cần tưới tẩm hạt giống tốt lành nơi người thương, bởi vì càng tưới tẩm hạt giống tốt lành nơi bạn và người thương thì hạt giống tốt lành trong vườn tâm bạn càng ngày càng thêm lớn mạnh, vì thế bạn chắc chắn sẽ có một đời sống lành mạnh.


Các hạt giống phiền não, khổ đau và các hạt giống giải thoát, an vui, hạnh phúc đều có tính hữu cơ, nghĩa là bạn có thể chuyển phiền não thành giải thoát. Bạn có thể ủ phân rác để nuôi dưỡng hoa trái. Khổ đau là rác mà hạnh phúc là hoa. Phiền não là rác mà giải thoát là hoa. Thương yêu một người nào đó, bạn phải thực tập tưới hoa cho người ấy mà đừng tưới rác, tức là không giúp cho những hạt giống phiền não trong người ấy có cơ hội phát khởi và lớn mạnh. 


Đó là phương pháp tưới tẩm hạt giống tốt có chọn lọc (selective watering). Đó là phương pháp trị liệu cho thân tâm bằng phép tưới hoa gọi là flowers watering.


Thầy Chân Pháp Đăng (Làng Mai)

Các tin tức khác