Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Giận - Chương 9 - Ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm

Giận - Chương 9 - Ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm

Tải về