Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Đối với tất cả cảnh giới làm sao được "tâm như gỗ đá đi"

Tất cả các pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng tự nói sắc, cũng chẳng tự nói thị phi, cấu tịnh, cũng

Người giữ lưới thả thỏ

Lục tổ Huệ Năng là một vị cao Tăng đức độ, Ngài đã được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tại Hoàng Mai truyền trao

Làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới

Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho điều thiện là

Phát hiện sớm đột quỵ

Việc người nhà nhận biết một số dấu hiệu “ngầm” giúp phát hiện sớm cơn đột quỵ có thể làm tăng cơ

Không làm gì cả

Thiền sinh: Có lúc tâm con cảm thấy rất tĩnh lặng và con có cảm tưởng là chẳng có việc gì để làm nữa

Tin mới nhất

Trang Ni chúng

Phật tử

Sinh hoạt GĐPT

Phật Pháp

Quà tặng cuộc sống

Thiền tập

Đạo Phật & Tuổi Trẻ

Văn học

Tin tức Phật giáo

Đời sống

Tham vấn

Trà đạo

Thư viện sách Phật Giáo